Hírek

Észak-vasiak állami kitüntetése március 15. alkalmából

Idén Celldömölkről Lenner Tibor docens és Németh Tibor, a könyvtár vezetője, valamint Sárvárról Wimmer Roland plébános vehetett át állami kitüntetést március 15. alkalmából.

DR. LENNER TIBOR, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központjának igazgatója, Földrajz Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült!

NÉMETH TIBOR, a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, Kresznerics Ferenc Könyvtáranak vezetője Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült szakmai és vezetői tevékenysége, valamint a legteljesebb magyar biográfiai adatbank létrehozásában és fejlesztésében vállalt szerepe elismeréseként. Az elismerést a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkárai adták át.

WIMMER ROLAND, Sárvár plébánosa, Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült több évtizedes közösségépítő szolgálata, valamint a helyi katolikus iskola és óvoda megalapításában vállalt szerepe elismeréseként.